Loading Posts...

Radio Iaşi, postul regional al Societăţii Române de Radiodifuziune, împlineşte 77 de ani de la primul semnal emis în eter în data de 2 noiembrie 2018. Cu aproximativ 400.000 de ascultători pe zi, Radio Iași rămâne cea mai importantă instituție regională de presă și cel mai ascultat post teritorial al SRR. 

Radio Iași este ascultat îndeosebi în judeţele Bacău, Botoşani, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea, dar și în unele zone din Republica Moldova şi Ucraina,. La fel de ușor, prin intermediul internetului, Radio Iași ajunge la toți românii din diaspora, iar mărturie stau sutele de accesări ale site-ului radioiasi.ro din țări precum Statele Unite ale Americii, Canada, Spania, Italia, Marea Britanie sau Franța.

* * * * *

1 octombrie 1896 este primul reper istoric care trasează primele legături ale Iaşului cu radioul. Atunci, Dragomir Hurmuzescu, „părintele radioului românesc” este numit conferenţiar la catedra de matematică a Facultăţii de ştiinţe a Universităţii din Iaşi, iar o lună mai târziu primeşte şi postul de profesor de fizică la Liceul – Internat din Iaşi, un post interesant tocmai fiindcă punea într-o perspectivă deosebită necesitatea creării unei elite tehnice româneşti.

În aprilie 1897, Hurmuzescu primeşte postul de profesor suplinitor la catedra nou înfiinţată, de căldură şi electricitate, la Facultatea de ştiinţe din Iaşi, moment în care solicită şi obţine resurse financiare deosebite pentru construirea unui laborator, ceea ce marca importanţa ce începea să fie acordată învăţământului aplicativ, tehnic, acesta devenind un loc în care se formează o întreagă pleiadă de viitori fizicieni români de renume.

În anul 1901, Hurmuzescu înfiinţează Societatea de ştiinţe din Iaşi precum şi revista „Annales Scientifiques de l’Université de Jassy”. În acelaşi an repetă şi realizează, la Iaşi, experimentele de comunicaţie prin radio ale lui Guglielmo Marconi, Alexandr Stepanovici Popov şi ale altora, din perioada 1895-1901.

Laboratorul profesorului Dragomir Hurmuzescu

În iunie 1902 are loc, la Iaşi, primul Congres al Societăţii pentru înaintarea ştiinţelor, ocazie cu care Hurmuzescu prezintă trei lucrări ştiinţifice şi susţine conferinţa „Telegrafia fără sârmă”.

În această perioadă, cercetătorul a susţinut şi publicat o serie de lucrări ştiinţifice referitoare la razele X, la cercetarea radioactivităţii petrolului şi apelor minerale din România, şi la perfecţionarea galvanometrelor.

În anul 1913, Şcoala de electricitate din Iaşi ia denumirea de Institutul Electrotehnic al Universităţii din Iaşi, iar în toamna anului 1916, aflat în faţa perspectivei ocupării capitalei de către trupele germane, Hurmuzescu se retrage cu familia la Iaşi, unde contribuie intens la activităţile Asociaţiei profesorilor universitari.

La 5 august 1937, Societatea de Radiodifuziune a comunicat Uniunii Internaţionale de Radiodifuziune câteva proiecte pe care şi le propune pentru perioada următoare:, printre care se afla şi acela de instalare a unui emiţător de 20 KW la Iaşi.

Pentru a defini momentul istoric în care a apărut postul „Radio Moldova” la Iaşi, să spunem că la momentul cuceririi Basarabiei şi nordului Bucovinei, sovieticii aveau postul de radio Tiraspol, care îşi începuse emisia la 30 octombrie 1930, al cărui scop principal îl constituia propaganda antiromânească spre Moldova dintre Prut şi Nistru.

Ulterior, în 1936, a fost construită tot la Tiraspol noua staţie de emisie, Maxim Gorki, care permitea o acoperire mult mai mare de teritoriului Basarabiei.

Pentru a contracara propaganda antiromânească, în 1937, Primăria Chişinău a cedat Societăţii Române de Radiodifuziune clădirea fostului Teatru Puşkin din strada Carol I pentru a deschide primul post de radio de la Chişinău. Emisiunile experimentale au început în primele zile din iunie 1939. Măsurătorile efectuate după montarea postului au demonstrat că Radio Basarabia acoperă cu rezultate foarte bune teritoriul dintre Siret şi Nistru, eliminând practic influenţa posturilor ruseşti de la Tiraspol şi Odessa. Radio Basarabia, condus iniţial de Gheorghe Neamu, a fost inaugurat oficial pe 8 octombrie 1939 prin transmiterea liturghiei de la Catedrala Mitropolitană din Chişinău, fiind primul studio regional al Societăţii Române de Radiodifuziune.

Ocupaţia sovietică a Basarabiei din iunie 1940 a însemnat închiderea postului Radio Basarabia, personalul şi arhiva au fost retrase la Huşi, dar nu şi emiţătorul de 20 kw, iar pe cei rămaşi acolo sovieticii nu i-au cruţat, cadavrele lor fiind găsite într-un puţ părăsit din curtea postului, iar clădirea, cu tot ce se afla în ea, a fost aruncată în aer de Armata Roşie.

Aceeaşi soartă a avut-o şi postul de radio Odessa, care a fost ulterior repus în funcţiune la 18 noiembrie 1941.

În Bucovina reţeaua radiofonică nu era suficientă, iar construirea unui post de radio-emisie aici nu era posibilă, din cauza lipsei resurselor financiare.

În anul 1941, ing. Emil Petraşcu are meritul de a fi propus, alături de jurnalistul Alexandru Hodoş – fost director adjunct de programe la Radiodifuziune – în 1936 şi fost director al Societății de Radiodifuziune (1938 – 1940) – , după distrugerea, în vara acelui an, a postului de Radio Chişinău de către trupele sovietice, instalarea la Iaşi a postului de 5 Kw, produs de firma italiană Magnetti Marelli.

Un radio public la Iași – primul certificat de naștere

La 31 iulie 1941 a avut loc şedinţa Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune în care este dezbătută problema posturilor de la Chişinău şi Tiraspol şi se hotărăşte ca postul de 5 Kw adus din Italia să fie instalat la Iaşi.

În cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune din 28 august 1941, prezidată de prof. Ioan Petrovici, în prezenţa vicepreşedintelui consiliului, prof. Dragomir Hurmuzescu şi a directorului general av. Vasile Ionescu, s-a discutat următoarea ordine de zi, aşa cum rezultă din minuta şedinţei:

„- Propuneri pentru organizarea funcţionării postului „Radio Moldova” la Iaşi; se supune consiliului pentru a decide referatul asupra organizării şi funcţionării postului „Radio Moldova” cuprinzând: principii de conducere, activitatea, personalul, materialul, onorariile şi necesităţile bugetare.

Se cere aprobarea titulaturii noului post „Radio Moldova”.

Se cere aprobarea pentru deschiderea unui credit – de la capitolul Deschidere de credite – în valoare de 1.950.000 lei – necesar exploatării tehnice, de programe, mobilier şi neprevăzute până la 31 decembrie 1941.

– Reparaţiuni necesare imobilului postului „Radio Moldova” din Iaşi”.

În şedinţa Comitetului de direcţie din 10 septembrie 1941 s-a aprobat „lucrarea propusă de Direcţia Tehnică de reparaţiuni şi amenajări necesare a se efectua imobilului din Iaşi, Str. Lascăr Catargi nr. 19, destinat să adăpostească postul de 5 kW, studiourile, birourile de programe şi administrative în valoare de 993.976 lei. Se cere deschiderea unui credit de 1.000.000 lei în acest scop din fondul de: Deschidere de Credite”.

După toate aceste formalităţi, la 11 septembrie 1941, Consiliul de Administraţie al SRR, prezidat de prof. univ. dr. Ion Petrovici a hotărât înfiinţarea Postului de Radio „Moldova“, a cărui misiune era să acopere zona Moldovei, Basarabia, Bucovina şi Transnistria.

Ing. Paul Ştiubei a condus lucrările de montaj ale studioului de radio „Moldova“ din Iaşi, relizate în timp record – mai puţin de două luni.

La 2 noiembrie 1941, într-o zi de duminică, răsunau pentru prima dată în eter cuvintele „Aici Radio Moldova, pe frecvenţa de 259 de metri”, aceste prime cuvinte fiind rostite de Petre P. Andrei, cel care, timp de mulţi ani, a fost crainicul postului.

Crainicul Petre P. Andrei

Directorul Radiodifuziunii, Vasile Ionescu la deschiderea „Radio Moldova” –
Revista Radio România 16-22 noiembrie 1941

Radio Moldova se auzea, pe unda directă, adică atât ziua cât şi noaptea, pe o rază de circa 150 – 200 de kilometri, adică la Focşani, Tecuci, Basarabia de mijloc şi de Nord şi la Tiraspol, iar pe unda indirectă, după ora 21:00, postul putea fi recepţionat bine la Bucureşti, Sibiu şi, cu anumite receptoare, la Odessa şi în Crimeea, ba chiar la Cracovia şi Berlin.

Radio Moldova, lunga așteptare de după închidere

În 1944, odată cu intrarea trupelor sovietice în Iaşi, postul „Radio Moldova” şi-a încetat activitatea, iar propaganda radiofonică la est de Carpaţi, s-a atenuat foarte mult.

În fapt, după ce în anul 1944, „Radio Moldova” a fost singurul post teritorial care a funcţionat în timpul regimului antonescian, ca principal post de propagandă românească şi anti-propagandă sovietică, la 18 martie 1944, postul este evacuat la Bod, unde a continuat să emită din 23 mai până la 23 august. Trebuie spus că „Radio Moldova” a fost desfiinţat în cadrul unei acţiuni de restituire a materialelor radiofonice către U.R.S.S. prevăzută şi în acordul de armistiţiu din 19 aprilie 1945.

După război, au fost reluate discuţiile referitoare la extinderea teritorială a postului public de radio, astfel, în 1954 încep să emită posturile teritoriale din Cluj şi Craiova, în acelaşi an începând la Bucureşti emisia Programului II, iar în 1955 îşi începe emisia postul teritorial de la Timişoara.

Abia la 1 mai 1956, activitatea postului de la Iaşi este reluată, sub denumirea Radio Iaşi, funcţionând ca studiou teritorial, fără personalitate juridică, în structura Radiodifuziunii Române.

Clădirea postului Radio Iaşi – 1956

În perioada 9 – 13 octombrie 1972, studioul de Radio Iaşi organizează un concurs de creaţii corale inspirate din lirica lui Eminescu.

În luna octombrie 1982 studioul de Radio Iaşi iniţiază ciclul radiofonic „Momente din istoria teatrului românesc”, o emisiune care se difuza marţea, de la orele 20:00.

În anul 1985, pe 12 ianuarie, toată activitatea studiourilor teritoriale, inclusiv a Radio Iaşi a fost desfiinţată.

Emisia postului a fost reluată odată cu Revoluţia Română din 1989, începând cu data de 22 decembrie, ora 15:00, în aceeaşi zi cu celelalte 6 studiouri teritoriale şi 2 locale din ţară. A fost un moment de bucurie şi spirit civic, fiindcă peste 80 % din foştii angajaţi ai postului ieşean au venit, în mod spontan, la sediul postului.

În anul 2001 a avut inaugurarea lucrărilor la noul bloc de producţie al Radio Iaşi, lucrări care aveau să se dovedească anevoioase, mai ales din caza lipsei resurselor financiare, estimate iniţial la peste 80 de miliarde de lei vechi. Proiectul noii construcţii a fost realizat de arhitectul Nicolae Munteanu şi de ing. Gheorghe Palamaru, iar suprafaţa noului edificiu urma să se întindă pe 950 de metri pătraţi. Evenimentul a avut loc chiar la 2 noiembrie, în ziua în care Radio Iaşi împlinea 60 de ani de existenţă. Şi tot de la acea dată, printr-un ordin al Preşedintelui-director general al Radiodifuziunii, Andrei Dimitriu, postul a primit denumirea Radio Moldova – România.

Radio Iași, noi frecvențe

În anul 2005, Studioul Regional Iaşi care se adresează judeţelor din regiunile de dezvoltare 1 Nord-Est şi 2 Sud-Est are posibilitatea să se apropie de ascultători şi cu un nou post local, pe frecvenţa 90,8 MHz FM, cu emiţător amplasat pe Rarău, care poate asigura o descentralizare a grilei de program prin înfiinţarea unui post local la Câmpulung Moldovenesc. Acesta se va adresa cu programe specifice unei zone bine individualizate prin tradiţii, cultură, economie, relief: Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Gura Humorului şi alte localităţi urbane şi rurale mai mici.

În acelaşi an, la obiectivul „Bloc producţie Radio Iaşi” s-au continuat lucrările pe capitolul de instalaţii, montaj centrală termică, echipamente de ventilaţie şi instalaţie electrică.

Tot în anul 2005, Radio Iaşi s-a transformat într-o organizaţie media aptă pentru integrarea autentică în Uniunea Europeană ce promovează diversitatea (etnică, religioasă, culturală, lingvistică), manifestă interes pentru concentrarea pe agenda cetăţeanului/cunoaşterea realităţilor din Moldova şi are reacţii rapide la evenimente/capacitatea de a genera evenimente, urmăreşte permanent eficientizarea activităţii. În 2005 au fost continuate atât procesul de scădere a mediei de vârstă a ascultătorilor şi consolidarea numărului de ascultători şi a cotei de piaţă.

În anul 2006, Radio Iaşi ajunsese la o audienţă naţională, în creştere faţă de anul precedent, de 822 mii de persoane cu un Daily Reach de 4,3 % şi un Market Share de 5,2 %.

În anul 2006 a fost semnat Acordul de colaborare între S.R.R. şi Compania Publică Teleradio-Moldova. Conform prevederilor acordului, Radio Iaşi va colabora în regim permanent cu Radio Moldova, în vederea schimbului de informaţii şi materiale jurnalistice care vor fi difuzate pe bază de reciprocitate în emisiunile celor două posturi. Astfel, Radio Iaşi se adresează prin programele sale şi locuitorilor Republicii Moldova, fapt ce implică o mare răspundere în alegerea temelor şi formularea mesajelor adresate românilor de dincolo de Prut. În plus, părţile vor organiza cursuri de pregatire profesională.

Realizarile tehnice ale anului 2006 la Radio Iaşi au însemnat în primul rând efectuarea unor lucrări de construcţii la obiectivul „Bloc Producţie Radio Iaşi”.

Trebuie menţionat şi proiectul privind conversia fonotecii Radio Iaşi în format digital, precum şi dezvoltarea infrastructurii IT, destinate producţiei audio digitale a Radio Iaşi.

În anul 2007, în ceea ce priveşte activitatea tehnică, au fost prevăzute lucrări de construcţii destinate „Blocului de Producţie Radio Iaşi”, ajungându-se la finalizarea lucrărilor în privinţa centralei termice, punerea în funcţiune şi autorizarea ISCIR, cât şi la finalizarea lucrărilor de arhitectură şi instalaţii la mansardă, etajul 3, etajul 2, parter, casa scării principală şi alimentarea cu energie electrică.

Tot la Radio Iaşi, a fost modernizată emisia în FM (doar prin eforturi proprii) şi optimizată linia de modulaţie FM spre linia de RR (radio releu) prin procurarea şi punerea în funcţiune a unui processor audio OMNIA-3 FM Turbo.

În 2007, Radio Iaşi emitea 10 minute în limba ucraineană, 10 minute în limba rromani şi 10 minute pentru minoritatea evreiască, în unde medii, săptămânal.

În 30 iunie 2007, Radio România şi Loteria Română organizau, la Iaşi, primul spectacol dintr-o serie de trei, reunite sub genericul “Radio România Estival“. Timp de aproximativ 3 ore, Piaţa Palatului Culturii din Iaşi a găzduit 5000 de spectatori, veniţi să fredoneze hiturile acelei veri, alaturi de trupele Proconsul, Alexandra Ungureanu & Crush şi Mandinga.

Studioul Regional Iaşi a organizat şi în 2008 evenimente extraordinare, exemple fiind spectacolele „Suntem acasă în toată Moldova”, concertele Bad Boys Blue, Radio Iaşi-Direcţia 5, Smokie, Vienna Magic, fiind, de asemenea, în repetate rânduri, co-organizator şi partener media.

În anul 2009, Studioul Regional Iaşi a continuat să organizeze evenimente extraordinare, cum sunt spectacolele „Suntem acasă în toată Moldova”, „Dragobetele sărută fetele”, concertele Radio Iaşi-Direcţia 5, Aniversare Radio Iaşi ’68, Opis Band, Juvenes Ecclesiae, Hanua, Hac Nocte, Millenium.

Radio Iași, într-un nou sediu

La 2 noiembrie 2009, la Iaşi s-a inaugurat noul Bloc de Producţie al Radio Iaşi, un proiect început în urmă cu aprope 10 ani. Blocul de Producţie al Radio Iaşi reprezenta la acel moment cea mai mare investiţie a Radio România după anul 1989, şi asigura ca în continuare radioul din Iaşi să fie puntea de legătură între cetăţeni şi administraţiile locale, suport de nădejde pentru vorbitorii de limba română de peste graniţe şi promotor al valorilor naţionale.

Evenimentul a coincis cu împlinirea a 68 de ani de existenţă a Radio Iaşi, cel mai cunoscut post regional din sistemul radioului public românesc, lider regional de piaţă şi cea mai importantă organizaţie de presă din Moldova, atunci şi acum.

Clădirea noului „Bloc de Producţie Radio Iaşi”

La 22 mai 2010, în holul „Blocului de Producţie Radio Iaşi”, publicul a văzut şi a ascultat Concert Bossa Nova cu Bogdan Plech (din Brazilia)…

Începând cu anul 2011, Radio Iaşi promovează formatul Classic, care include Adult Contemporary, Ethnic, Classical music şi pune în evidenţă conceptul european actual al formatului Mix Adult Contemporary. Programarea muzicală urmăreşte încurajarea creaţiei din România şi din Europa, reflectarea gusturilor publicului, definirea sound-ului caracteristic postului.

Separarea plajelor de audiţie şi existenţa Radio Iaşi Clasic şi Radio Iaşi FM s-au impus ca efect al politicii privind scăderea mediei de vârstă a ascultătorilor.

Programele difuzate în FM se adresează segmentelor mai tinere de populaţie. Având în vedere că partea de sud a Moldovei nu avea acoperire în FM, alocarea unor noi astfel de frecvenţe în zona Focşani şi Brăila intra în planurile imediate, ceea ce ar asigura acoperirea uniformă cu semnal Radio România Iaşi a întregii Moldove.

În anul 2011, pentru obiectivul de investiţie de la Studioul Regional Iaşi – vizând realizarea unui nou sediu – au fost parcurse ultimele etape de instalare şi punere în funcţiune, în Controlul General Tehnic şi în 3 grupuri tehnice, a sistemului profesional de captare, prelucrare, multiplexare şi transmisii radio, achiziţionat la sfârşitul anului 2010. Detaliile de implementare ale acestui sistem complex, audio-IT, cu caracteristici şi facilităţi tehnice dintre cele mai moderne, au fost concepute şi aplicate de către echipe de specialişti din Departamentul Tehnic. În plus, pentru activităţile finale de configurare audio-IT şi de pregătire a utilizatorilor finali (personalul tehnic şi redacţional al studioului regional) au fost asigurate serviciile de suport tehnic aferente.

Au fost, deopotrivă, planificate şi finalizate, până la sfârşitul anului, amenajările acustice, electrice şi de ventilaţie-climatizare din celelalte spaţii tehnice de la etajul al III-lea, destinate activităţilor de producţie radio.

La 22 ianuarie 2011, Radio Iaşi şi Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi au organizat, în Sala de Concerte a Colegiului, concertul „Glasurile Unirii”, la care au participat elevi laureaţi ai Concursului „Emanuel Elenescu”, ediţia a XX-a, găzduită de Liceul „Victor Brauner” din Piatra Neamţ.

În septembrie 2012, Radio România Iaşi a implementat o nouă grilă de programe, urmărind atragerea ascultătorilor prin diversitatea şi calitatea programelor difuzate, ţinând cont de obiceiurile de ascultare în mediul urban şi rural din zona Moldovei, de cotele de piaţă foarte bune în mediul rural.

Prin refacerea clock-urilor muzicale pentru grila 2012-2013 a fost echilibrat conţinutul categoriilor, a fost facilitată programarea melodiilor pe ore, zile, săptămâni. O atenţie

deosebită a fost acordată muzicii clasice, care constituie un capitol separat, bine reprezentat în baza de date.

Au fost extinse, totodată, produsele şi programele de informaţie din şi despre Republica Moldova.

În materie de promovare, Radio România Iaşi a organizat în 2012 concerte şi spectacole, transmise şi online, putând fi astfel vizionate atât pe plan naţional, cât şi internaţional, modalitate care a adus un important plus de imagine studioului.

Tot în 2012, Radio România Iaşi a finalizat mutarea personalului în spaţiile Bloc Producţie, s-a asigurat implementarea şi funcţionarea reţelei informatice integrate, s-a implementat Sistemul profesional de captare, prelucrare, multiplexare şi transmisii radio pentru noul spaţiu de producţie în sistem unitar, securizat şi independent.

Postul a urmărit fidelizarea şi implicarea ascultătorului, atragerea publicului tânăr prin introducerea unor emisiuni interactive, a unor rubrici reprezentative pentru interesul

publicului, cu domenii alese în funcţie de particularităţile pe care le oferă regiunea Moldovei.

Relaţionarea prezentatorilor liniilor de programe cu ascultătorii pe paginile de socializare facebook şi twitter a adus un trafic tot mai intens de vizitatori pe site-ul www.radioiasi.ro. Refacerea clock-urilor muzicale pentru grila 2013-2014 a determinat o nouă etapă de echilibrare a conţinutului, rezultând o eficienţă sporită în programarea melodiilor pe ore, zile, săptămâni.

Tot în 2013, an în care Radio România a împlinit 85 de ani, cea mai importantă componentă a activităţii de marketing a fost campania aniversară ”Radio România 85”, care s-a desfăşurat la nivel naţional în perioada 1 noiembrie–31 decembrie 2013, inclusiv la Iaşi. Pentru atingerea impactului dorit s-a acţionat prin organizarea unei serii de evenimente adresate publicului larg, prin mesaje creative promovate în medii de expunere alternative radioului, precum şi prin campanii de promovare online.

La 14 iulie 2014, reţeaua studiourilor regionale Radio România a început proiectul „EU aleg România” dedicat descoperirii României prin destinaţiile sale: cetăţi medievale, saline unice în lume, cascade spectaculoase, munţi plini de mistere. Proiectul s-a desfăşurat prin programele studiourilor regionale, inclusiv la Radio Iaşi, pe site-urile şi paginile de facebook şi twitter ale posturilor. Proiectul continuă și în 2018.

În anul 2014, Radio România Iaşi a parcurs mai multe etape de identificare a soluţiilor optime pentru realizarea misiunii sale, urmărind în principal un echilibru tematic pe linii de programe. Astfel, oferta editorială a Radio România Iaşi răspunde, prin abordare, întregii tematici de subiecte care prezintă interes pentru agenda publică: educaţia, cultura şi limba română, valorile naţionale, problematica europeană, identitatea naţională, religia şi minorităţile naţionale.

Prin diversitatea şi calitatea programelor difuzate conform grilei, Radio România Iaşi şi-a consolidat impactul asupra publicului din mediul rural, menţinându-şi poziţia de lider şi notorietatea în regiunea Moldovei.

Radio România Iaşi are un format muzical Adult Contemporary, prin politica muzicală urmărind permanent încadrarea în format, un sound unitar, corelarea formatelor cu dinamica publicului ţintă şi cu obiceiurile de ascultare.

Oferta editorială a fost îmbunătăţită prin:

– modernizarea grilei de programe;

– monitorizarea permanentă a feed-back-ului ascultătorilor prin mijloace interactive;

– consolidarea produselor jurnalistice complexe, de calitate, cu valoare adăugată mare şi impunerea lor în producţia editorială zilnică;

– evaluarea permanentă a produselor jurnalistice difuzate şi propunerea unor noi formate jurnalistice cu impact multimedia.

Radio Iași 2014- într-o nouă ținută online

În septembrie 2014 a fost lansată o nouă platformă online care a făcut mai „vizibil” postul, cu rezultate evidente:

– traficul a ajuns la o medie de 1.400-1.600 de vizitatori unici (~ 2.151 vizitatori unici/zi în decembrie 2014), într-un timp foarte scurt;

– site-ul www.radioiasi.ro deţinea recordurile all-time de trafic la nivel de studiouri regionale şi de număr de like-uri adunate la un singur articol;

– în 2014, www.radioiasi.ro a oferit peste 60 de streaminguri live de la evenimente sau emisiuni în format visual radio.

În anul 2014, Radio Iaşi înregistra, conform studiilor de audienţă, un timp mediu de ascultare, zilnic de 191,8 minute (locul patru naţional şi în topul posturilor corporaţiei), un indicator sugestiv privind capacitatea de fidelizare a publicului.

În decembrie 2014, Radio România Iași a fost distins cu Certificatul de Apreciere a activității sale de înaltă calitate în sprijinul programului Erasmus+, iar redactorul Mona Vîlceanu, realizatoarea emisiunii ,,Recreația mare”, cu Diploma de Excelență, pentru sprijinul acordat Școlii ,,Al. I. Cuza” din Podu Iloaiei, coordonatoarea proiectului ,,Europe 12 points – A European Song Contest” la care iau parte unități de învățământ din 8 țări. Evenimentul a avut loc în cadrul unei festivități desfășurate la teatrul ,,Luceafărul” din Iași, cu prilejul lansării proiectului și al concertului festiv dedicat împlinirii a două decenii de activitate a corului ,,Lia-Ciocârlia” al Școlii ,,Al. I. Cuza” din Podu Iloaiei.

Certificate of Appreciation – ERASMUS+

Tot în luna decembrie 2014, episcopul Anton Durcovici a fost comemorat pentru prima dată după beatificare, la Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iaşi având loc o liturghie specială, oficiată de episcopul de Iaşi, Înalt Preasfințitul Petru Gherghel.

La ceremonia solemnă, postul Radio Iaşi a fost felicitat pentru implicarea în promovarea şi celebrarea cinstirii Fericitului Anton Durcovici, episcop martir.

Managerul Radio Iaşi, Claudia Crăcăleanu, a primit diploma de onoare şi Crucea de merit din partea Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, în semn de mulţumire şi preţuire pentru sprijinul acordat în tot acest demers.

În anul 2015, Radio Iaşi a rămas unul dintre cele mai ascultate şi apreciate posturi din regiunea Moldovei, fiind, prin audienţă şi notorietate, una din cele mai importante instituţii media din zonă. Programul Radio Iaşi acoperă un spectru editorial generalist, difuzând în zona arondată (cele opt judeţe ale regiunii tradiţionale Moldova: Iaşi, Suceava, Botoşani, Neamţ, Bacău, Vaslui, Vrancea şi Galaţi) emisiuni informative, culturale, educative şi de divertisment, realizate în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale din regiune.

Crucea de Merit din partea Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi

În plan editorial, activitatea s-a axat pe:

– consolidarea ofertei editoriale prin menţinerea standardelor de calitate;

– adaptarea conţinutului editorial la mediul online;

– accentuarea importanţei emisiunilor folclorice în structura grilei de programe 2015-2016;

– implementarea formatului muzical Adult Contemporary, vizând populaţia rurală şi urbană de peste 35 de ani cu educaţie medie;

– creşterea schimburilor informaţionale în plan editorial cu celelalte posturi din cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune.

Ca urmare a dezvoltarii produselor pentru mediul online (ex. introducerea stream-urilor audio/video), Radio Iaşi a obţinut în 2015 o creştere a audienţei, înregistrând cele mai bune rezultate din ultimii ani.

Radio Iaşi s-a implicat şi în organizarea evenimentelor locale, regionale şi a campaniilor derulate de Societatea Română de Radiodifuziune, a fost organizatorul mai multor concerte şi spectacole, care s-au desfăşurat la sediul din str. Lascăr Catargi nr. 44 şi în alte locaţii, realizând 28 transmisii video live pe site-ul www.radioiasi.ro de la astfel de evenimente.

Cele patru campanii editoriale derulate online şi on air – ”EU Aleg România-100 de români pentru istoria lumii”, ”România frumoasă”, ”De ce m-am întors în România”şi ”Tânăr fermier”.

În perioada 21-22 aprilie 2016, la Iași, s-a desfășurat prima ediție Forumului Media al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru. Jurnaliști de la mai multe media locale din Republica Moldova, inclusiv de la Radio Orhei, au avut ocazia să-i cunoască pe colegii lor de la TVR Iași, Radio Iași și Ziarul de Iași. În prima zi a Forumului Media, jurnaliștii au participat la un panel de dezbateri ”Mass media locală și regională în context transfrontalier” , moderată de Dumitru Tudor Jijie, director executiv al Asociației ”Euroregiunea Siret-Prut-Nistru.

Claudia Crăcăleanu, directorul Radio Iași, instituție care anul acesta va marca a 75-a aniversare a făcut o scurtă descriere a instituției pe care o conduce. În cadrul evenimentului, Claudia Crăcăleanu a vorbit și despre provocările pe care le-a adus dezvoltarea tehnologiilor moderne în domeniul radio, amintind că acest tip de media este cel mai operativ.

Din 16 septembrie 2016, Radio România Iaşi oferă posibilitatea recepţionării programelor sale şi pe frecvenţa de 94,5 fm. Emiţătorul, situat în municipiul Huşi, judeţul Vaslui, îmbunătăţeşte recepţia în zona centrală a Moldovei.

La 7 octombrie 2016, reprezentanţii Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoşani au acordat postului Radio Iaşi o diplomă de prieten al teatrului botoşănean, pe care directorul teatrului, scriitorul şi publicistul Traian Apetrei i-a înmânat-o, la finalul spectacolului, jurnalistei Claudia Iacob-Crăcăleanu, managerul Radio Iaşi.

Pe 14 octombrie 2016, Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) a primit Premiul de Excelenţă în promovarea culturii şi valorilor româneşti, în cadrul evenimentului „Seara valorilor”, care a avut loc la Teatrul Naţional Vasile Alecsandri, din Iaşi.

Tot în 2016, Radio Iași marca cei 75 de ani de activitate, prin mai multe manifestări: la 29 octombrie 2016 era deschisă Expoziția de Mozaicuri a lui Eduard Coman, la Sediul Radio Iași, la 31 octombrie a fost Ziua Porților deschise la sediul Radio Iași, la 1 noiembrie 2016 avea loc un Concert de muzică folk – „Radio Iași 75”, la sediul Radio Iași, iar în ziua aniversării, miercuri, 2 noiembrie 2016, avea loc un Concert cameral, realizat cu sprijinul Universității Naționale de Arte “George Enescu” și Operei Naționale Române din Iași, la Palatul Culturii.

Premii și distincții – Jurnaliști Radio Iași

Nu în ultimul rând, jurnaliștii Radio Iași au obținut premii prestigioase și au fost selectați în diverse programe de pregătire profesională internațională.

La 17 octombrie 2008, jurnaliştii de la Radio Iaşi, Mircea Radu Lipovan şi Andreea Mânzat, au câştigat, la Bruxelles, Premiul Parlamentului European pentru Jurnalism la secţiunea „Radio”. Materialul desemnat câştigător – „Asomare” – este un reportaj-eseu care urmăreşte informarea şi sensibilizarea opiniei publice în privinţa aplicării normelor europene referitoare la metodele de sacrificare a animalelor pentru a elimina suferinţa acestora.

În contextul competiţiei profesionale din domeniul jurnalismului, Reprezentanţa Comisiei Europene şi Biroul de Informare al Parlamentului European în România au organizat şi organizează periodic concursuri aflate sub genericul „Reporter european”.

Prin redactorul Petronela Cotea Mihai, Radio Iași a participat la două asemenea concursuri (în anul 2005 şi în anul 2008), de fiecare dată fiind premiat.

La 11 decembrie 2012, Fundaţia Euromonitor pentru Excelenţă a desemnat pe cei unsprezece câştigători ai programului „Bursele Europene JTI pentru Jurnalişti”, în cadrul unei ceremonii de decernare care a avut loc la sediul Reprezentanţei Comisiei Europene din România, în prezenţa ambasadorului Niculae Idu. Printre cei care au câştigat s-au numărat şi colegii de la Radio Iaşi, Lucian Bălănuță şi Horia Daraban.

De-a lungul carierei, Lucian Bălănuţă a obţinut premii prestigioase pentru demersurile sale, cele mai importante fiind EU Journalist Award – Together against discrimination – 2010 (presă online), European Parliament Prize for Journalism – 2011 (presă online) şi Reporter European – 2012 (presă audio), toate în calitate de câştigător naţional și a beneficiat de numeroase burse și programe de pregătire profesională în Europa și Orientul Mijlociu.

La 5 martie 2015, Raluca Diaconiuc, corespondent Radio Iaşi, a obţinut Premiul pentru Jurnalism la Gala Modele Feminine 2015, care s-a desfăşurat la Casa de Cultură a Studenţilor Iaşi. Ea a fost recompensată cu această distincţie pentru demersul său jurnalistic materializat în volumul “Fonoteca Excelenţei”, dar şi pentru preocuparea continuă în susţinerea valorilor şi a excelenţei în municipiul Iaşi. Aflată la cea de-a treia ediţie, Gala Modele Feminine, organizată de creatoarea de modă Cristina Nichita, şi-a propus să premieze “modelele care au demonstrat că pot atinge idealul în diferite domenii de activitate”. De asemenea, Raluca Diaconiuc a obținut mai multe premii pe plan local din partea unor asociații și ONG-uri. Și în 2018, ea a obținut Premiu internațional, secțiunea radio, acordat de Renasis și Premiul internațional pentru materialele realizate privind problematica migrantilor acordat de Centrul pentru Migranti și IGI.

Nu în ultimul rând, Alex Aciobăniței, realizator al emisiunilor de artă și pentru minorități la Radio Iași, a obținut mai multe distincții pentru activitatea sa jurnalistică. În 2007, Premiul pentru Cel Mai Bun Interviu acordat pentru emisiunea „Evreii din târgurile Moldovei”, în cadrul Festivalului Internaţional al Producţiilor Tv şi Radio pentru Minorităţi Naţionale de la Ujhorod, Ucraina (Cea de a IX-a ediţie), în 2009, Premiul al III-lea acordat pentru emisiunea „Evreii din târgurile Moldovei” – ediţie în limba ebraică, în cadrul Concursului „Diversitatea – o şansa în plus pentru viitor”, organizat de Societatea Română de Radiodifuziune, iar tot atunci a primit din partea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic, Diploma de Excelenţă pentru „activitatea intensă de informare şi evocare a bunelor relaţii dintre evrei şi poporul român de-a lungul istoriei multiseculare de convieţuire şi progres”. În 2010 – Premiul al II-lea acordat pentru emisiunea „Evreii din târgurile Moldovei” – ediţie în limba ebraică, în cadrul Concursului „Diversitatea – o şansa în plus pentru viitor”, organizat de Societatea Română de Radiodifuziune, iar în 2011 Premiul pentru Cea mai bună regie acordat pentru emisiunea „Evreii din târgurile Moldovei”, în cadrul Festivalului Internaţional al Producţiilor Tv şi Radio pentru Minorităţi Naţionale de la Ujhorod, Ucraina (Cea de XIII-a ediţie). În 2011 și 2017,  Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România – Cultul Mozaic i-a acordat Medalia de Onoare şi Brevetul „Prieten al Comunităţilor Evreieşti din România – Iubitor de pace şi iubitor de oameni”

În Fonoteca de Aur a radioului ieşean se regăsesc înregistrări valoroase, cum este sărbătorirea, în luna decembrie 1973, a 70 de ani de viaţă a poetei Otilia Cazimir, care a participat activ la realizarea unor emisiuni radiofonice. Ea era aşteptată cu interes de ascultători pentru lecturi din versurile sale, evocări ale unor poeţi sau publicistică. Numeroase participări la şezători şi festivaluri a avut şi poetul George Lesnea care a recitat din versurile sale şi din traduceri după Esenin, Puşkin şi Lermontov. În Fonoteca de Aur se păstrează înregistrări care atestă participarea poetului la radio unde a realizat peste 40 de evocări ale trecerii prin Iaşi a unor mari scriitori: Garabet Ibrăileanu, Mihail Sadoveanu, Panait Istrati, Ionel Teodoreanu, Nicoale Labiş.

O mare parte a evocărilor scriitorilor au fost publicate de Grigore Ilisei în volumul „Cu George Lesnea prin veac” apărut în 1977 la Editura Eminescu, iar o altă parte a fost pregătită în vederea includerii într-o nouă ediţie revăzută şi adăugită care a apărut în 1997 la Editura Eminescu.

TEXT și FOTO – Agenția de presă RADOR

0
HeartHeart
0
HahaHaha
0
LoveLove
0
WowWow
0
YayYay
0
SadSad
0
AngryAngry
Voted Thanks!
Loading Posts...